Sleepy Hollow

Sleepy Hollow – en antikapitalistisk spökhistoria

KULTUR En av de intressantaste nutida analyserna av Legenden om Sleepy Hollow har presenterats av historikern och litteraturvetaren Lewis Grossman, som menar att bokens budskap är en kritik mot den framväxande kapitalis­men i början av 1800-talet och de allt mer osäkra levnadsförhållanden som det nya ekonomiska systemet medförde.