Sharia

Demokrati och islamism i Indonesien

FOKUS I Indonesien har sharialagar införts under en period då landet klivit fram som ett inspirerande exempel på en framgångsrik övergång till demokrati, där å ena sidan val har hållits regelbundet var femte år sedan 1999, och å den andra den ”islamistiska” andelen av rösterna har minskat med varje nytt allmänt val. Farooq Suhleria har läst en bok av Michael Buehler som delvis förklarar gåtan. Enligt Buehler är införandet av sharia i Indonesien inte ideologiskt motiverat, utan underblåses av politisk opportunism.