Postnord

Hälften av brevbärarna riskerar förlora sina jobb

Nyligen rapporterade SEKO-tidningen att PostNords ledning har planer på att om ett år införa varannandagsutdelning av post till alla hushåll i Sverige. Redan i höst ska man börja prova det nya utdelningssystemet, berättar SEKO-tidningen. PostNord har dessutom än en gång visat sina översittarfasoner, genom att inte informera facket innan beslut.Hur är brevbärarnas arbetssituation?

POSTKAOSET I del tre i Internationalens granskning av posten beskriver den pensionerade brevbäraren Nisse Carlén vad de rationaliseringar som Posten gjort sedan monopolet upphävdes 1994, har fått för konsekvenser för postarbetarna.


Varför fungerar inte posten?

Den senaste tiden har media haft inslag och artiklar om hur dåligt Posten fungerar, i radio och TV hör man dagligen om brister i postgången. Det är fråga om post som delas ut för sent, som delas ut fel, eller som inte kommer fram alls. Nu senast kom en rapport om hur Posten i Sverige fallit som en sten i den Europeiska rankingen. Här är del två av tre i Inter­nationalens granskning av posten..


”Som ett brev på posten” – ett minne blott

Den senaste tiden har många olika media haft artiklar om hur dåligt Posten fungerar, i tidningar och TV hör man dagligen om brister i postgången. Det är fråga om post som delas ut för sent, som delas ut fel, eller som inte kommer fram alls. Nu senast kom en rapport om hur Posten i Sverige fallit som en sten i den europeiska rankingen av postföretag. Nu granskar Internationalen posten i tre veckor framöver. I denna artikel tar den pensionerade brevbäraren Nisse Carlén upp konsekvenser av den senaste postlagsutredningen, och hur denna föreslår ytterligare försämringar av postgången, som innebär sabotage av nyhetstidningsbranschen.


PostNord ska granskas

Posten, som numera heter PostNord, ska nu granskas av Post- och telestyrelsen (PTS), efter att allmänhetens klagomål på postutdelningen har ökat enormt den senaste tiden. Över 68 000 klagomål kom in under 2015, vilket är en ökning med drygt 50 procent. Det handlar om försenad post, men också om att allt fler tidningar och brev helt enkelt inte längre kommer fram alls, eller delas ut till fel adresser.
Även det andra stora brevutdelningsföretaget Bring (Citymail) kommer att granskas av PTS, vilken som yttersta åtgärd kan ta till sanktionsmöjligheter mot postoperatörerna om de inte bättrar sig.


Reformen av Posten har fått katastrofala följder

INTERVJU Posten, eller Postnord som det numera heter efter sammanslagningen mellan svenska och danska postverket, genomgick förra året en stor reform av sin verksamhet enligt nyliberal modell, för att ”effektivisera” arbetet och öka vinsterna för aktieägarna. En reform vars konsekvenser nu börjar bli uppenbara både för Postens anställda och alla hushåll som får sina tidningar och brev allt senare i lådan.
– Jag har varit med om så många förändringar på Posten. Världen förändras hela tiden, det måste den ju, men det här var det sämsta jag har varit med om, säger brevbäraren Jokke, som inte vill uppge sitt efternamn. Han har jobbat på Posten sedan 1989, först i Göteborg och numera i Skåne.