Postkaos

Hur är brevbärarnas arbetssituation?

POSTKAOSET I del tre i Internationalens granskning av posten beskriver den pensionerade brevbäraren Nisse Carlén vad de rationaliseringar som Posten gjort sedan monopolet upphävdes 1994, har fått för konsekvenser för postarbetarna.