Posthaveriet

”Som ett brev på posten” – ett minne blott

Den senaste tiden har många olika media haft artiklar om hur dåligt Posten fungerar, i tidningar och TV hör man dagligen om brister i postgången. Det är fråga om post som delas ut för sent, som delas ut fel, eller som inte kommer fram alls. Nu senast kom en rapport om hur Posten i Sverige fallit som en sten i den europeiska rankingen av postföretag. Nu granskar Internationalen posten i tre veckor framöver. I denna artikel tar den pensionerade brevbäraren Nisse Carlén upp konsekvenser av den senaste postlagsutredningen, och hur denna föreslår ytterligare försämringar av postgången, som innebär sabotage av nyhetstidningsbranschen.