PLAN B för Europa

Svarta svanar på kö i Europa

PÅ PLATS Det är en liten grupp som samlas på Christiansborg i Danmark. Vi är internationella gäster hos Søren Søndergaard, folketingsledamot i Enhedslisten och mångårig europaparlamentariker. Det är det första fysiska mötet för Lexit, ett vänsterupprop för att lämna euron som tillkom efter att EU krossade grekiska folkets vilja att kunna bekämpa åtstramningspolitiken sommaren 2015.


Plan B – ett steg framåt

När den grekiska regeringen 2015, med Syriza i spetsen, svek folkets vilja att inte gå med på EU:s nedskärningskrav föddes idén om en Plan B – en alternativ politik på EU-nivå, som går
i clinch med den iskalla, odemokratiska, högerpolitik grekerna påtvingades. I helgen höll Plan-B konferens för andra gången och Internationalen var där.


28 maj – Protestdag i europa

PLAN B: Den 28 maj samlades fackliga aktivister, antirasister och välfärdskramare över hela Europa till en gemensam motståndsdag. Syftet var att visa att är nödvändigt att kämpa för en annan väg för Europa, byggd på solidaritet och rättvisa.
I Madrid sammanstrålade fyra olika demonstrationer på Puerta del Sol. På plakaten kunde man se paroller som Refugees welcome, Nej till nedskärningar av den offentliga sektorn, Stoppa TTIP och Nej till skatteparasiterna.


Rött Forum på europeiska motståndsdagen: Totalrenovera Sverige

PÅ PLATS En motståndsdag i samlingens och kunskapens tecken. Så kunde man sammanfatta Rött Forums deltagande i den europeiska motståndsdagen den 28 maj mot åtstramningspolitik och avdemokratisering, en dag som i övrigt knappast uppmärksammades av svensk vänster. Motståndsdagen anknöt till rörelsen från Madrid för vad som kallats en ”Plan B” för Europa. Rött Forum valde att fylla den med sitt eget innehåll.


Plan B i Madrid

PÅ PLATS När demokratin angreps i Europa under 1930-talet sände vänstern internationella
brigader till Spanien. Det är dags att på samma sätt samla de folkliga krafterna till försvar mot det hot mot demokratin som EU:s ekonomiska politik idag utgör. Så drastiskt uttryckte sig den förre grekiske finansministern Yanis Varoufakis i sitt avslutningstal på den internationella konferensen för en europeisk plan B som hölls i Madrid 19-21 februari.