Per Leander


”Antinazisten Ture Nerman förtjänar att återupptäckas”

Den svenske socialisten Ture Nerman dog 1969 – alltså för 50 år sedan – men senare i sommar kommer en ny bok av honom med tidigare opublicerat material. Det är Bokförläggarna Röda Rummet som ger ut Brandtal mot Nazismen som innehåller 13 tal och föredrag av Ture Nerman och ett förord av Internationalens medarbetare Per Leander som är den som har grävt fram manuskripten, transkriberat och gjort urvalet hos Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek (ARAB).


”Putin förbereder sig för den kommande krisen”

PÅ PLATS Sista dagen på bokmässan bjöd Aftonbladet kultur in till ett seminarium om Putins Ryssland, där journalisten Per Leander och den ryske vänsteraktivisten Aleksej Sachnin samtalade med Martin Aagård från Aftonbladet.


Bakom kulisserna hos den ryska oppositionen

I sin nya bok Kampen mot Putin ger Internationalens journalist Per Leander en detaljerad genomgång av den ryska oppositionens förutsättningar och utveckling de senaste åren,…