Pensioner

Den stora pensionssvindeln

För snart två år sedan gick de partier som står bakom vårt nuvarande pensionssystem – S, MP, M, L, C och KD – ihop för att ”säkra långsiktigt höjda och trygga pensioner”. I en originell tolkning av ”höjda och trygga” beslutade dessa partier i förra veckan att höja pensionsåldern och på så vis göra det otrygga och ojämlika pensionssystem som infördes 1994 ännu mer otryggt och ojämlikt.”Vi klarar inte en höjd pensionsålder”

Nyligen presenterade riksdagens pensionsgrupp ett förslag till ändrade pensionsåldrar. Redan från år 2020 kommer pensionsåldrarna att höjas stegvis. Enligt förslaget ska anställda tidigast kunna gå i pension vid 64 år och helst ska man jobba ända till 69. Men för många med fysiskt krävande arbete är det svårt att klara av att jobba även till de nu gällande pensionsåldrarna, som innebär att man kan gå i pension tidigast vid 61 eller senast 67 år. En av de grupperna är byggnadsarbetarna.


Arbeta allt längre, för vad?

LEDARE När det moderna pensionssystemet byggdes upp var det inte tänkt att människor skulle leva så många år efter 65. Farliga arbetsmiljöer, fattigdom och sämre sjukvård satte ofta en tidig punkt för ett hårt och strävsamt liv, åtminstone om du tillhörde den kroppsarbetande majoriteten av befolkningen. För dem som ser Sverige som ett stort företag är det mycket olyckligt att ålderns höst med tiden har kommit att bli så lång, men det har varit en känslig fråga att tala klarspråk om.


Katalys: ”Dags för ett nytt pensionssystem!”

PENSIONER När den allmänna tilläggspensionen ATP, hastigt avvecklades för tjugtre år sedan var det med argumentet att ”vi” inte skulle ha råd med den eftersom antalet äldre skulle öka så mycket. Det nya underfinansierade systemet skulle bara vara ett grund­funda­ment som var och en efter förstånd och förmåga skulle bygga vidare på för att få en dräglig ålderdom.