Paul Mason

Paul Mason och Postkapitalismen

BREV Vilken tur att jag redan hade läst Paul Masons Postcapitalism innan jag läste Farooq Sulehrias utskåpning i Internationalen (50/2016). Annars hade jag troligen aldrig läst denna spännande, tankeväckande bok. Visserligen tycker jag att Mason hamnar fel i de flesta av sina slutsatser men han utgår från rätt frågeställningar.


Revolutionen kommer inte att laddas ner

BOK Paul Masons bok Postcapitalism: A Guide to Our Future – Postkapitalismen: en vägledning till vår framtid – har orsakat avsevärt intresse inom vänsterkretsar. Det har till exempel förts en intensiv debatt på International Socialism Journals sidor. En rekommendation från Naomi Klein på bokens baksida bidrog ytterligare till bokens status. Farooq Sulehria har läst den.