Ordfront

Byggarbetets kalla verklighet

LITTERATUR Det senaste decenniet har vi kunnat bevittna något av den svenska arbetarromanens renässans. En strid ström av debutanter har gjort sina allra första avtryck. Ytterligare en författare som skrivit in sig i den här traditionen är Micke Evhammar. Hans senaste bok Sju dagar i maj, vilken följer ett kollektiv av byggsmeder, har i år kommit ut på Ordfronts förlag. Anders Karlsson har läst den.


Ordfront: ”Vi bröt kontakten på grund av Ukrainakonflikten”

Efter Internationalens intervju med Aleksej Sachnin i förra veckan om hur han drabbades av ”Egor Putilov”, som även försökte sprida sin desinformation till Föreningen Ordfront, har Ordfront begärt ett genmäle som publiceras nedan. Det följs av ett svar från Per Leander som tidigare också var aktiv i Ordfronts solidaritetskampanj för Bolotnajafångarna, det vill säga de politiska aktivister som sitter fängslade i Ryssland för deras roll i proteströrelsen mot Putin 2011-2012.


Det mobbningsindustriella komplexet och Ukraina

FOKUS I Sverige har det blivit nästan omöjligt att föra en saklig debatt om konflikten i Ukraina. Den bild som bekräftar svenska statens linje dominerar och får inte ifrågasättas. Tord Björk visar på att detta är resultatet av en medveten strategi från vissa mediala aktörer.