Oktoberrevolutionen

”Det behövs en motbild till högerns beskrivning av Oktoberrevolutionen”

PÅ PLATS Den 7 november uppmärksammades hundraårsjubileet av Oktoberrevolutionen på ABF i Stockholm med ett konsertframträdande av Vänsterns blåsorkester och lansering av den nya boken Den ryska arbetarrevolutionen. Det är en antologi med texter som sätter fokus på den gräsrotsdemokratiska rörelsen som var kraften i revolutionen, med fabrikskommittéerna och arbetar-, bonde- och soldatråden – sovjeterna.


Vi behöver en ny Oktoberrevolution

KRÖNIKA
Den 7 november markerar 100-årsdagen av den Stora Socialistiska Oktoberrevolutionen. Ja, jag kallar den så, trots de samtida historiker och statsvetare som de senaste dagarna har suttit i TV och försökt övertala oss att den inte var stor, inte var socialistisk, inte ägde rum i oktober, och att det inte ens var en revolution. Det är komiskt, men inte förvånande.


Brechts röda fana vajar på Hornsgatan 92

En politisk brytningstid kräver politisk aktion. Den kräver också politisk teater. På Tribunalen i Stockholm går det just nu att se Bertolt Brechts Modern. En…