nobelpriset

Glädjande val av fredspristagare

KOMMENTAR Nobels fredspris har länge varit en besvikelse, så när en representant från kommittén äntrade podiet i aulan på Oslos Nobelinstitut framför ett samlat pressuppbåd, var mina förväntningar låga. Den förtätade stämning som litteraturpriset orsakar låg fortfarande kvar i luften, journalisterna på plats verkade knappt intresserade. Vad för nytt billigt trolleritrick tänkte man förvirra presskåren med? Värdiga kandidater saknas inte. Fredsarbete är en kamp på blodigt allvar – den som utmanar mäktiga intressen kan räkna med hot och hat, spe och hån från det tjattrade försvarsetablissemanget.


Nobelkommittén visar vägen: förbjud kärnvapen!

LEDARE Den norska Nobelkommittén beslutade att ge den Internationella Kampanjen för avskaffande av Kärnvapen, ICAN, årets Fredspris. Det är bra. ICAN, som bildades 2007, har varit drivande bakom förslaget att förbjuda kärnvapen. 122 FN-medlemmar ställt sig bakom förslaget som nu ska ratificeras. Ingen av de 9 kärnvapenmakterna (USA, Ryssland, Storbritannien, Frankrike, Israel, Pakistan, Indien, Kina och Nordkorea) har ställt sig bakom förslaget till konvention.
Sverige har ännu inte ratificerat och nu krävs det kamp för att tvinga regeringen till detta. Hur kan det vara så när Sverige redan ställt sig bakom förslaget? Jo, president Trumps administration har skickat ett brev till försvarsminister Peter Hultqvist och förklarat det ytterst olämpliga i en svensk ratificering.


Klassintresse i frack

LEDARE Orden är Strindbergs: ”Vad är ekonomi? En vetenskap uppfunnen av överklassen för att komma åt frukterna av underklassens arbete.” Han var inte den siste eller den mest ingående beskrivaren av förhållandet även om få uttryckt det lika kärnfullt.