Nina Björk

Nina Björk om en levande revolutionär

NY BOK Nina Björk är författare, debattör och kulturskribent. För en bredare publik slog hon igenom med feministklassikern Under det rosa täcket (1996). Hon väckte också stor uppmärksamhet med Lyckliga alla sina dagar (2012) där fokus ligger på det rådande tillväxttänkandet och det devalverade människovärdet i en alltmer skenande kapitalistisk ekonomi. I den nyutkomna Drömmen om det röda – Rosa Luxemburg, socialism, språk och kärlek tar hon sitt avstamp i arvet efter en av den tidiga arbetarrörelsens absoluta portalfigurer.