Narsaq

Slaget om Grönlands framtid

FOKUS På södra Grönland ligger orten Narsaq. Invid Narsaq ligger Kvanefjeld. Fjället är unikt och innehåller en av världens största koncentrationer av sällsynta jordartsmetaller. Det innehåller också uran. Striden om detta fjäll delar den grönländska befolkningen. Vissa hävdar att bergets rikedomar är öns framtid, andra menar att de kommer att förgöra den.