Muslimska Brödraskapet


Bröderna vid makten

KULTUR För att förstå den islamistiska fundamentalismen är det viktigt att studera fenomenet Muslimska brödraskapet. Det har forskats flitigt omkring Brödraskapets ideologi och uppkomst, men lite har skrivits om hur Muslimska brödraskapet agerar vid makten. Farooq Sulehria har läst Alison Pargeters nya bok som fyller en kunskapslucka.