Migrationsverket
”Massutvisningen av afghanska ungdomar måste stoppas”

INTERVJU Många av de afghanska ungdomar som kom som flyktingar till Sverige under 2015 riskerar nu att utvisas, efter att ha fått avslag på sina asylansökningar av Migrationsverket. De skickas då till Afghanistan, trots att de i många fall inte ens är födda där, och trots att de riskerar att dödas av talibanerna. Internationalen har talat med Karin Fridell Anter från nätverket ”Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar”, som förklarar vad det handlar om.


Svårt för ukrainska flyktingar i Sverige

Ett par tusen ukrainska medborgare har sökt asyl i Sverige sedan 2014, på flykt från inbördeskrig, politiskt förtryck eller bara en ohållbar ekonomisk situation. Men…


Barnläkare kritiserar åldersbedömningar

NYHETER Migrationsverket har i höst infört en ny rutin för bedömning av flyktingbarns ålder. Något som får skarp kritik från bland annat Svenska Barnläkarföreningen. Tidigare…