medborgarlön

Därför bör vi socialister motsätta oss medborgarlön

DEBATT Tankarna om en medborgarlön/basinkomst, som ett alternativ till dagens typ av sociala trygghetssystem, får alltmer genomslag i den offentliga debatten och det politiska livet. Enligt planen ska Schweiz folkomrösta om införandet av ett sådant system under 2016. En annan större händelse är att Finlands regering deklarerat att man i år avser att påbörja pilotförsök. Podemos, det nya uppseglande partiet i Spanien med 20 procents väljarstöd vid det senaste valet, förespråkar en form av medborgarlön liksom även en känd systemkritiker som Guy Standing. Överhuvudtaget vinner nyfikenheten – och sympatin – för någon form av medborgarlön allt vidare insteg inom dagens vänster.