Marknadens lag

Det onda arbetet

FILM Marknadens lag i regi av Stéphane Bricès med Vincent Lindon mfl.   Det är sällan filmer som konkret tar sitt avstamp i arbetets villkor…