Margaret Thatcher


Seger åt hamn­arbetarna!

LEDARE När Thatchers konservativa regering tvingade in England i sitt nyliberala stålbad stod den avgörande striden när fackföreningsrörelsen skulle tvingas på knä. Mest känd är förstås den stora gruvarbetarstrejken 1984-85, vilken kom att symbolisera starten på den ekonomiska era som vi idag, trettio år senare, lever i slutfasen av. Men uppgörelsen med det enorma gruvarbetarfacket var i själva verket snarare slutfasen på en lång offensiv mot den brittiska arbetarrörelsen. Strategin gick nämligen i flera steg; först kuva de små stridbara facken, sedan ta sig an de tröga jättarna.