Målarna

F6-fack vill se alternativ till industrins ”märke”

INRIKES Flera fackföreningar är nu beredda att överge industrins löneledande roll i avtalsrörelsen. Det är fackförbunden i F6 som i en gemensam debattartikel i Svenska Dagbladet på onsdagen menar att det behövs en ny modell för lönebildning, och att industrins så kallade ”märke” cementerar dagens löneskillnader och motverkar en utveckling mot jämställda löner.