Majdan

Två år efter Majdan: Ukrainas roll i en ny världsordning

FOKUS Vad kan sägas om Euromajdan och maktskiftet i Ukraina två år efteråt? Enklast är att framhäva allt Majdan inte var och inte har lett till. Det var ingen revolution, ingen massrörelse som fredligt tog makten på ett hjältemodigt sätt, men inte heller någon statskupp. Ingen ny fascistisk stat, ingen av väst eller Ryssland fjärrstyrd samhällsförändring, ingen legitim folkomröstning eller annektering av Krim. Ingen rysk invasion, ingen antiterroristoperation mot utbrytarrepublikerna, ingen klasskamp för att befria hela sydöstra Ukraina, ingen ekonomisk förnyelse och ingen kamp mot korruption. Men där fanns drag av allt detta.