LSS

Eskilstuna: Manifestation för rätten till assistans

PÅ PLATS Den 3 december genomfördes manifestationer och demonstrationer för att försvara de funktionshindrades rättighet till personlig assistans och andra delar av LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) i en rad svenska städer. Bakgrunden är ju de försämringar som genomdrivits och som bland annat lett till att 9 av 10 sökande nekats assistans.


”Alla ska ha rätt till ett värdigt liv”

INTERVJU På söndag planeras demonstrationer runt om i landet mot försämringarna inom Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS) som har genomförts de senaste åren. Lagen har inte ändrats, däremot har den socialdemokratiska regeringen ändrat om direktiven till Försäkringskassan för att begränsa antalet assistanstimmar för de funktionshindrade.


Botkyrka är Sveriges bästa LSS-kommun

INRIKES Botkyrka kommun är vinnare när priset Bästa LSS-kommun för första gången delas ut. Det betyder att Botkyrka är den kommun i Sverige som bäst efterlever Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), som infördes för drygt 20 år sedan.
– Jag är stolt och glad över att Botkyrka utsetts till årets LSS-kommun. Det är en utmärkelse som förpliktigar och vi behöver fortsätta utveckla vårt arbete. För många av våra medborgare möjliggör LSS goda livsvillkor, delaktighet i samhället och frihet över sin vardag. Det är unikt, det är vackert och det är något som är värt att försvara, säger Tuva Lund (S), ordförande för vård- och omsorgsnämnden i Botkyrka, i ett pressmeddelande.