Lönerna

LO:s lönerapport: Gapet mellan tjänstemän och arbetare vidgas

LÖNESKILLNADER LO:s analyser av den samtida utvecklingen, där socioekonomiska tendenser kartläggs, är en viktig källa för klarläggande och förståelse av vart vårt samhälle är på väg. Nu senast, 15/11, släppte man en rapport om löneutvecklingen i Sverige. I förordet slås här fast att reallönerna under 2015 ökade med drygt två procent för såväl tjänstemän som arbetare. Det konstateras också att reallönerna ökat nästan varje år under de senaste två decennierna.