Le Pen

Vänstervågen höll inte hela vägen – nu krävs enhet

Det franska valet har på många håll beskrivits som ytterligare ett kapitel i berättelsen om ett slag mellan nationalistiska krafter och frihandelsvänliga anhängare till EU och NATO. Det finns såklart fog för den beskrivningen när Frankrike nu ska välja mellan ultranationalisten Marine Le Pen och marknadens favorit, Emmanuel Macron. Men det betyder inte – vilket många etablerade kommentatorer gärna vill tro – att den traditionella höger-vänster-skalan är överspelad. Det skriver Arash Gelichkan.


Misslyckas opinionsmätningar mäta nationalistiska vindar?

KOMMENTAR Efter valet av Donald Trump i USA var det många som väntade sig en nationalistisk skräll även i europeiska val. Men efter valet i Holland för några veckor sedan finns det skäl att närmare granska påståendet att nationalistiska strömningar inte fångas upp av opinionsmätningarna. Kan vi lita på att Nationella fronten inte vinner det kommande valet i Frankrike som mätningarna hittills visar?