LASDärför är Vänsterpartiet berett att fälla regeringen

INTERVJU Om Svenskt Näringsliv och facken inte kommer överens i förhandlingarna om LAS har regeringen sagt att man ska ta över frågan genom lagstiftning, som en del av januariöverenskommelsen. Vänsterpartiet har hela tiden sagt att man är beredda att begära en misstroendevotering mot S-MP-regeringen om utredningen läggs fram i riksdagen. Men i så fall kommer V att behöva gå ihop med M, KD och SD för att kunna fälla regeringen. Internationalen har talat med Gunnar Westin, facklig politisk sekreterare hos Vänsterpartiet, som förklarar vad det handlar om.


(V)ägra spela spelet

Ledaren # 42 2020 ▶ S utpressar för att behålla makten ▶ Politiken blir sluttande plan högerut ▶ Stå fast och sök styrkan i rörelsen  …


Dags att skjuta ett varningsskott!

I början av nittonhundra­talet var Sverige ett land med en mycket stökig arbetsmarknad. På tjugotalet var vi till och med världs­ledande i antal strejktimmar per capita. Detta faktum var förstås bara till del ett tecken på hur stark tidens arbetarrörelse var. Starkt organiserad det vill säga, men svag sett till samhällsställning. Att strejka var ett vapen som fick tas till när inget annat bet.


Arbetarveto mot kapitalet 2.0

OPINION ”Nej, tyvärr, ni bestämmer inte ensidigt sådana saker. Personalrådet, med representanter för alla anställda och facken, säger nej. En alternativ planering har inletts tillsammans…


LAS-förhandlingarna riskerar att vrida klockan tillbaka

LO-ledningen har beslutat att gå i förhandling med arbetsgivarsidan om förändringar i Lagen om anställningsskydd (LAS). Ingemar E L Göransson varnar för en återgång till §32, som gav arbetsgivaren oinskränkt makt på arbetsplatserna.


”Frågan om LAS är inte avgjord än!”

▶ LO är beredda att förvandla bort anställningstryggheten ▶ IF Metalls Jan-Olov Carlsson manar till kamp för LAS ▶”Det här är en av fackföreningsrörelsens stora…


När internationell solidaritet blir till lokalpolitik

Trots allt skrammel och löften om att köra över LO-kongressen för att blockera försämringar i LAS pekar nu det mesta på att Kommunal viker sig för trycket från LO och SAP och vänder tillbaka till förhandlingsbordet.Med retorik om ökad transparens i förhandlingarna återgår man till den vanliga ordningen, att förhandla igenom försämringar ovanför huvudet på en passiviserad medlemskår.


”Kampen om LAS är ännu inte över!”

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark har meddelat att regeringen, trots facklig kritik, kommer fortskrida med planerna om förändrad anställningstrygghet. Samtidigt ska LO:s egna förhandlingar med Svenskt Näringsliv…