Kvinnorörelse

Lagunens dotter kämpar mot gruvbolagen i Peru

Dokumentärfilmen ”Lagunens dotter” handlar om gruvnäringens påverkan på människor och miljön i Cajamarca Peru. I samband med att filmen visades i Sverige kom huvudrollsinnehavaren Nélida…