Kvinnorna på fröken Frimans tid

Kvinnoupproret som banade väg för rösträtt glöms bort av SVT

Vi var många som välkomnade att den kvinnliga rösträttsrörelsen och dess stridbara förgrundsgestalter lyftes fram i SVT:s omdebatterade dokumentärserie Kvinnorna på fröken Frimans tid. Spännande arkivmaterial, bilder och personskildringar lyfte fram en historia som för många är obekant. Ändå saknades något som var helt avgörande för kvinnlig rösträtt och det demokratiska genombrottet i slutskedet av första världskriget: kvinnornas hungeruppror och de stora revolutionerna.