Kristina Sehlin MacNeil

Ny avhandling lyfter urfolksröster

INRIKES I måndags var det samernas nationaldag. Det är också hundra år sedan samerna träffades över nationsgränserna på ett stormöte i Trondheim för att enas i kampen för sitt folk. En kamp som fortfarande behövs i allra högsta grad. Det visar bland annat en ny doktorsavhandling från Umeå universitet.