Kobane

”Troligtvis har lyckan vänt för IS”

INTERVJU ”Islamiska staten är hårt pressade både i Syrien och Irak. Rörelsen
angriper allt mer andra sunnitiska riktningar i propagandan och risken för terrordåd i Mellanöstern och Europa har ingalunda minskat”. Det
säger IS-forskaren Evin Ismail som Internationalen har pratat med.