klimatomställningen

Sverige behöver planerad hushållning för klimatet

KOMMENTAR Regeringen har presenterat ett nytt klimatpolitiskt ramverk. Det är en uppgörelse som alla riksdagspartier utom SD ställt sig bakom. Den inbegriper att såväl en klimatlag som ett klimatråd och klimatmål nu ska komma på plats.