Klasskamp

Vänsterpartiet – ett parti på ”klass­kampens grund”?

I slutet av maj håller Vänsterpartiet kongress för att bland annat diskutera förslaget till nytt partiprogram, det
första sedan 2004. Internationalen publicerar under våren inlägg som på ett eller annat sätt berör de frågor
programförslaget lyfter – eller kanske undviker. Lars Henriksson saknar ordet ”klasskamp i texten. Han menar att Vänsterpartiet bör vara ett brett parti, men att den minsta gemensamma nämnaren bör vara att partiet, som det
stod i stadgarna när det svenska socialdemokratiska partiet grundades, ”bygger på klasskampens grund”.


Från klasskamp i ord till klasskamp i handling

Ledaren # 45 2019 ▶ Thorwaldsson talade om klasskamp ▶ Försvunnen ur praktiska politiken ▶ Bara arbetarklassen kan vara motkraften   På Vänsterpartiets stora samling, Vänsterdagarna, höll LO:s…


Odla det ekologiska klasshatet!

Antikapitalistisk kamp har alltid varit angelägen. Den har alltid varit en fråga om liv och död för de mest utsatta. Och den har alltid handlat…


Antirasismen är en del av klasskampen!

KOMMENTAR Vi måste inse att den invandrade arbetskraften är en oskiljaktig del av den moderna arbetarklassen som måste organiseras för att bekämpa de krafter som utgör det verkliga hotet mot välfärdsstaten. Dagens
arbetarklass utgör en brokig mosaik med gemensamma intressen. Kampen mot högerns chauvinism och sexism måste sättas i första rummet. Det är klassens och inte nationsgränsernas suveränitet
som en vänster värd namnet ska försvara. Det menar Alex Fuentes och Marco Jamil Espvall


100 % kamp valde bort klasskampen

Det hade ju kunnat bli så bra, en vandringsutställning om de rättighetsstrider som genom mer än ett århundrades kamp lyfte proletärer, undertryckta kvinnor, rättslösa minoriteter och föraktade sexuella identiteter till ökad värdighet och erkännande, både juridiskt, kulturellt och socialt. Istället duschas nu Historiska museets utställning ”100 % kamp – Sveriges historia” av skoningslös, och ibland berättigad, kritik för att sudda bort arbetarklassens kollektiva kamp. Håkan Blomqvist reder ut debatten.Utan vänstern urartar högern

Ledaren # 36 2015 Vänsterns svaghet syns i högerns urartning Borgerliga klarar inte att hålla rågång högerut Samhället är den verkliga arenan för förändring I skymningstider…