Katalys

De rikas paradis, men …

Det är på modet inom högern att tala om Sverige som ett samhälle präglat av klanstrukturer – ett samhälle som slits isär i ett Vi och ett Dom. Mot bakgrund av att endast femton finansfamiljer förra året styrde bolag för nästan 5000 miljarder kronor (det vill säga 400 miljarder mer än Sveriges BNP), är det en oro med visst fog för sig. 2000 av de miljarderna kontrolleras av enbart familjen Wallenberg. Snacka om klansamhälle…


Skuldsättning är den nya svenska modellen

Den fackliga tankesmedjan Katalys släppte för några veckor sedan rapporten Finansialiseringen av Sverige: På väg mot nästa kris?, skriven av ekonomerna Claes Belfrage och Marcus Kallifatides. Rapporten handlar om två procent av Sveriges befolkning som fått allt större inflytande över den svenska ekonomin. Rapporten är välkommen, skriver Hampus Byström.Katalys: ”Dags för ett nytt pensionssystem!”

PENSIONER När den allmänna tilläggspensionen ATP, hastigt avvecklades för tjugtre år sedan var det med argumentet att ”vi” inte skulle ha råd med den eftersom antalet äldre skulle öka så mycket. Det nya underfinansierade systemet skulle bara vara ett grund­funda­ment som var och en efter förstånd och förmåga skulle bygga vidare på för att få en dräglig ålderdom.


Katalys satsar på goda argument

Tankesmedjan Katalys introducerar ett nytt format som ska heta ”Katalys argument” med kortare material.
– Visionen är att dessa underlag skall nyttjas brett i fackföreningsrörelsen och vänstersidan i politiken och kunna användas som inlägg i politiska samtal, egna insändare och vid alla tillfällen där progressiva människor behöver goda och välgrundade argument, säger Daniel Suhonen.