Karin Olsson

Skamlösa borgare leker med elden

  Är du vänster? Är du emot Nato? Är du för fred? Har du någon gång engagerat dig till stöd för Palestina. I så fall…