Johan Dennelind

När de får för lite klöver

Telia skär ned personalen med sexhundra i Sverige, och ytterligare ett par hundra på andra håll. I de flesta fall handlar det kort och gott…