Jill Stein

Donald Trump kan inte bekämpas med liberal nostalgi

FOKUS Logiken bakom Donald Trumps paroll ”Gör Amerika stort igen” kan inte motverkas med nostalgi över ett idealiserat amerikanskt förflutet som aldrig har funnits. Vad vi behöver en djärv framtidsvision som ärligt erkänner att framtiden är oviss. Populism är inte lösningen menar Stephen Maher i denna essä.