Jihadism

Akilov är symptomen på en större sjuka

KOMMENTAR En medicinsk forskare som vill finna bot på en ohygglig sjuka måste begripa den. Det betyder inte att denne ursäktar sjukdomen. Det begriper ju alla. Men när det kommer till en av vår tids samhälleliga sjukor, terrorismen, blir det för många provocerande när hen försöker begripa drivkrafterna bakom. Trots att det är förutsättningen för att kunna bekämpa den på allvar.


Hur uppstod den Islamiska Staten?

FOKUS Den syriske historikern Sami Moubayed skildrar i sin bok Under den svarta fanan hur den Islamska Staten uppstod och jihadismens dragningskraft. Arash Gelichkan tycker att det är en läsvärd introduktion för den som vill första vilka krafter som nu är i rörelse i Mellanöstern.