Jan Myrdal

”Jan Myrdal satt och skrev hemma hos mig i Peking”

Författaren Sture Källberg lärde känna Jan Myrdal på 1950-talet och senare rörde sig båda inom den maoistiska vänstern. Tillsammans hann de grunda tidningen Folket i Bild/Kulturfront innan de gick skilda vägar politiskt.