J. W. Mason

Socialisera finansväsendet

FOKUS Vi lever redan under en planerad ekonomi. Varför inte göra den demokratisk? Det frågar sig den marxistiska ekonomen J. W. Mason i denna essä, där han lyfter fram finansvärldens redan existerande medvetna planering i ljuset för att göra den till ett politiskt område, och rikta in den mot att tillfredsställa mänskliga behov istället för att stärka maktförhållanden.