Irland

Irland har kommit ikapp tiden

► 66 procent röstade för att legalisera abort ► Resultatet av en lång och hård kamp ► Nu höjs kraven i Nordirland Det som sker…Valet på Irland

KOMMENTAR På 1990-talet och åren efter millennieskiftet var det många som såg Irlands utveckling som något av en nyliberal framgångssaga. Ekonomin avreglerades, statliga företag privatiserades och bolagsskatten sänktes till den lägsta i Europa, samtidigt som tillväxttakten flera år uppgick till hela 10 procent. Irland tilldelades epitetet ”den keltiska tigern”. Men 2008 slog finans­krisen hårt mot den irländska ekonomin. Staten tvingades att tillfälligtvis gå in och ta över kraschade banker, en starkt uppumpad fastighetsbubbla sprack och de ekonomiska boksluten uppvisade röda siffror. Det gick så långt att Irland – liksom även Portugal, Grekland och Spanien – böjde sig för trojkan EU-ECB-IMF:s diktat med omfattande så kallade nödlån och därtill kopplad åtstramningspolitik som följd. I valet 2011 straffades den sittande regeringen hårt och tvingades avgå.