iranTrump stärker regimen i Iran

▶ Soleimani hade blod på sina händer ▶ Det har även Trump och Saudiarabien ▶ Det är alltid civilbefolkningens blod KOMMENTAR Det är ingen tvekan om att Saddam…


Kommer USA att angripa Iran?

KOMMENTAR Efter det kombinerade drönar- och missilangreppet mot Saudiarabiens oljeanläggningar Abqaiq och Khurais har spänningarna i det eldbefängda området runt Persiska viken eskalerat. Saudiarabiens politiska…


Fyra punkter om varför det var rätt att träffa Zarif

FNs klimatpanel IPCC släppte i början av augusti en specialrapport om klimatförändringar och land. Rapporten är den andra av tre specialrapporter som panelen år 2016 gav sina arbetsgrupper i uppdrag att ta fram. Den första rapporten kom förra året och fokuserade på målet att den globala uppvärmningen inte ska överstiga 1,5 grader. Den fick mycket uppmärksamhet för att den målade upp katastrofscenarion, något som tidigare varit ovanligt från klimatforskare. IPCC var dock restriktiva med att dra slutsatser om hur de mål som behöver uppnås för att motverka klimatförändringar kan bli verklighet, men många aktivister och radikala debattörer runtom i världen fyllde i med att påpeka att IPCC i allt väsentligt propagerar för kapitalismens avskaffande.Ordning härskar i Teheran?

Året 1979 hade 60- och 70-talens radikalism och antikoloniala idéer strålat samman till en
väldig våg som svepte bort den USA-stödda shah-diktaturen. En förtryckande islamisk regim vidtog och dess säregna kapitalistiska modell har fördjupat landets sociala kris med snabbt växande klassklyftor. Regimen är oförmögen att lösa dessa motsättningar varför vi kommer få se fler upprorsvågor, drar Arash Gelichkan som slutsats i en exposé över revolutionen 1979 och utvecklingen fram till idag.


Nu är det väl revolution på gång?

KOMMENTAR Varje gång protester i Iran rapporteras ryser det längs ryggraden. Är bilderna äkta, vad händer sedan, vem fängslas, vem torteras i detta nu? Måtte protesterna bli fler, måtte de växa, må demonstranterna klara sig. Är revolutionen äntligen här? Varje gång har svaret varit nej. Förtryckarna, folkets utsugare sitter gjutna i starkare cement än vad man vill tro.


Det revolutionära uppsvinget i Iran

KOMMENTAR Under de senaste dagarna har det iranska folkets, folkets lägre skikts, protester, demonstrationer och uppror gradvis tagit fart. På mycket kort tid, 3 dagar, spred sig protesterna från storstaden Mashhad i nordost till alla viktigare och större städer i Iran. På den andra och tredje dagen uppmanade nästan 40 städer till protester, och angav tid och plats när de skulle starta.


Historien upprepar sig inte – Viktiga skillnader mellan dagens uppror och protesterna 2009

KOMMENTAR Protesterna som började i staden Mashhad den 28 december har snabbt spridit sig till mer än 40 städer, inklusive Teheran, Kermanshah, Rasht, Isfahan, Shiraz, Hamedan, Kerman, Zanjan, Ahvaz, Bandar Abbas och till och med Irans religiösa huvudstad, Qum. Deltagarna är till största delen unga människor under 30, men har i en del fall omfattat föräldrar med barn. Hittills har minst 5 personer dödats i Lorestan och mer än 50 personer har arresterats av stora säkerhetsstyrkor som var närvarande. En del regeringsbyggnader och banker sattes i brand av demonstranterna och de har satt eld på bilder av Khamenei och Khomeini.