Högra sektorn

Ett nytt medieklimat i Ukrainafrågan?

KOMMENTAR Den 25 maj publicerade Dagens Nyheter ett relativt balanserat reportage om Odessamassakern, där båda sidor i konflikten får komma till tals. Därmed bryts den tystnad om denna fruktansvärda händelse som tidigare har rått i Sverige. Utan tvekan är det ett resultat av att SVT till sist vågade visa den franska dokumentären Ukraina – Revolutionens mörka sida, som därmed förhoppningsvis leder till att vi får ett öppnare och hälsosammare medieklimat rörande Ukrainafrågan.