högerterror

Borgerliga media hycklar om Venezuela

Den borgerliga oppositionen i Venezuela har sedan Hugo Chavez kom till makten 1998 bekämpat den bolivarianska regeringen med alla medel. Kuppförsök, ekonomisk krigföring och gatuvåld…