Heimstaden

Utförsäljningen i Umeå: Bostadens vd och styrelseordförande polisanmäls

UMEÅ Sedan en majoritet i Umeå kommunfullmäktige den 19 juni i år beslutade att sälja ut 1601 av AB Bostadens kommunala lägenheter i bostadsområdena Carlshem och Mariehem har motståndet bland kommunens invånare bara vuxit. Folkinitiativet för en folkomröstning om utförsäljningen har samlat in över 4000 namnunderskrifter under sommaren och förvaltningsrätten har fått ta emot sju överklaganden av beslutet, varav det från Folkinitiativet är undertecknat av tio personer.


Överklagandena haglar över kommunens utförsäljningsbeslut

Som vi tidigare har rapporterat om i Internationalen beslutade en majoritet i Umeå kommunfullmäktige den 19 juni att sälja ut 1600 kommunala lägenheter i bostadsområdena Carlshem och Mariehem för drygt 1,1 miljard kronor till det kritiserade privata bolaget Heimstaden. Redan samma dag som beslutet fattades kom det första överklagandet in. Nu finns det sju överklaganden som förvaltningsrätten ska ta ställning till, varav ett är undertecknat av tio personer, nämligen det från Folkinitiativet för folkomröstning om utförsäljningarna av allmännyttan i Umeå.