Gülenrörelsen

Början till slutet för den ”moderata ”islamismen”

KOMMENTAR Det kan ses som ett tecken i tiden att Tunisiens Ennahda-parti nyligen avfärdade begreppet islamism och anammade etiketten ”muslimska demokrater”. ”Vi kommer hålla religion långt borta från politiska strider”, sade partiets ledare Rachid Ghannouchi under partiets kongress 26 maj (Al-Monitor, 2/6). Den legitimitetskris som drabbade partiet när det ledde en koalitionsregering åren 2012 och 2013 är inte unik för Tunisiens moderata islamister.


Vänsteraktivister manar : Bryt med Erdoğan-regimen i Turkiet !

UTRIKES I spåren av den misslyckade militärkuppen gör nu president Erdoğan och hans AKP upp med den rivaliserande islamiska Gülen-rörelsen. Fler än 50 000 personer har gripits, sparkats eller stängts av från sina jobb av den turkiska regeringen. Förutom militärer, domare och statliga tjänstemän har 21 000 lärare vid landets privatskolor stängts av och samtliga landets akademiker är satta under utreseförbud. Dessutom är ett återinfört dödsstraff högt upp på den politiska agendan, trots verbala fördömanden från EU.