Guatemala

Politisk kris präglade val i Guatemala

KOMMENTAR: När Guatemala, ett land i Central­amerika med 15,8 miljoner invånare och ungefär lika stort som Lapplands län, i söndags gick till president- och parlamentsval…