Grenfell Tower

Dödsbränder kan hända här också

KOMMENTAR En fruktansvärd eldsvåda i stil med den dödliga branden i höghuset i London skulle mycket väl kunna inträffa även här i Sverige. I själva verket har det redan gjort det, även om lyckligtvis ingen människa omkom. Det var strax före nyår som en brand plötsligt bröt ut i ett flerfamiljshus på Oslogatan i Husby och på bara ett par minuter förintade ett helt våningsplan med tio lägenheter.