Göran Dahlgren

”Utredningen legitimerar vinster i välfärden”

INTERVJU Internationalen har talat med Göran Dahlgren, före detta chef för socialdepartementets sjukvårdsenhet, gästprofessor vid University of Liverpool och aktiv i Nätverket Gemensam Välfärd, som har läst utredningen: