Fredsdagar

Fredskamp mot terror och tyranni

DEBATT Artikeln I Internationalen nr 34 om Nordiska fredsdagarna I Degerfors har sedan publiceringen debatterats flitigt. Här kommer en slutreplik från Håkan Blomqvist:


Liten men naggande god Nordisk verkstad för fred

PÅ PLATS Mot bakgrund av växande krigshot mellan USA/EU och Ryssland samlades fredsaktivister från hela Skandinavien i Degerfors till Nordiska fredsdagarna i mitten av augusti. Folkrörelsekämpen
Tord Björk var med och berättar vad som diskuterades.