Försäkringskassan

Fler kan bli utan sjukpenning

INRIKES Försäkringskassan skärpte sin praxis den 1 november. Nya rutiner gör att många riskerar att inte få sjukpenning om läkarintyget ska kompletteras.
Beslutet om sjukpenning tas för den tid som läkarintyget gäller. När ett nytt intyg skrivs ska Försäkringskassan fatta ett nytt beslut.