FN

FN antar förbud mot kärnvapen

▶ Nu har 50 länder skrivit på avtalet, dock inte Sverige ▶ Svenska regeringen viker sig för USA:s påtryckningar ▶ Förbudet får ändå konsekvenser för…Säkerhetsrådet vill stoppa bosättningar

PALESTINA Dagen före julafton kom nyheten att FN:s säkerhetsråd antagit en resolution om konflikten mellan Israel och Palestina för första gången på åtta år. Detta trots att den tillträdande amerikanske presidenten, Donald Trump, gjort sitt bästa för att stoppa den genom att få Egypten att hoppa av resolutionsförslaget.